Friday Young Wine


Friday Young Wine

FYW je místem povzbuzení, setkání, občerstvení a uzdravení. Je to místo, kde se lidé z různých církví mohou setkat s něčím, co u sebe ve společenstvích nezažili a mohou se v tom povzbudit, což se děje. Máme pokaždé i společnou večeři Páně, která je výrazem společenství.KDE: sborová budova KS Praha Na Žertvách
KDY: v průběhu roku 8x (každý měsíc kromě února, července, srpna, září)