RSCentrum

Valašské Meziříčí


RSCentrum

Valašské Meziříčí

Ve Valmezu máme zázemí v centru Mládeže pro Krista s názvem „Akvárko“.
Pořádáme zde setkávání pro místní mladé, kteří skrze službu MpK přijali Pána Ježíše do svého života. Toužíme, aby Bůh zasahoval lidi v blízkém okolí. Společně s mladými se modlíme, chválíme, rosteme ve víře a organizujeme akce, na které jsou zváni lidé, kteří Boží lásku neznají a potřebují ji. A je naší velkou radostí vidět, jak Bůh pracuje ;).Vedoucí centra