Podpořte nás

Máme za to, že nejlépe dnešní mladé generaci rozumí naši mladí,
proto je podporujeme.


Podpořte nás

Máme za to, že nejlépe dnešní mladé generaci rozumí naši mladí,
proto je podporujeme.

Naše organizace hledá nejen služebníky kteří se aktivně podílí na misijní službě a přípravě akcí. Hledáme také modlitebníky a přímluvce, kteří s námi budou nést duchovní rozměr naší služby. Také hledáme partnery, kteří jsou ochotni naši službu zabezpečit financemi a další vhodnou pomocí.


Jak se mohu zapojit?

 • Mohu pomoci s organizací a vedením Rock Solid klubů 

            Valašské Meziříčí

                                                             Vysoké Mýto

            Hlinsko

                                                             Choceň

            Bruntál

 

 • Mohu pomoci s přípravou jednotlivých akcí

            Teencamp

            RockSolid camp a víkendové akce

            Otcovo Srdce

 

 • Mohu se zapojit modlitebně: Chceš dostávat pravidelné info o dění v MpK a náměty k modlitbám? Napiš nám: 

info@mpkc.cz

 


 • Mohu podpořit finančně

hledáme prostředky pro službu misijních pracovníků a misijní aktivity:           

Finanční příspěvky můžete posílat na účet Mládeže pro Krista: 2300515099/2010

 • Variabilním symbolem určíte oblast podpory:
  •  Služby:
   • Rock Solid - VS: 100
   • Otcovo srdce - VS: 101
   • Misijní kempy (Teencamp) - VS: 102
  • Služebníci:
   • Honza (Choceň + Vysoké Mýto) - VS: 200
   • Hanka (Hlinsko) - VS: 201
   • Renata (Valašské Meziříčí) - VS: 202
   • Radek a Jana Palačtí - VS: 204
   • Petr a Pavla Lakomí (Bruntál) - VS: 205
   • Ondřej Rozkopal (Otcovo srdce) - VS: 206
  • Centra a kluby: 
   • Klub Choceň - VS: 300
   • Centrum Maják Hlinsko - VS: 301
   • Centrum Vysoké Mýto - VS: 302
   • Centrum Valmez - VS: 303
   • Klub Přístav Bruntál - VS: 305
   • Friday Praha - VS: 306
   • Festival Výšiny Praha - VS: 307
   • Konektor Hradec Králové - VS: 308