Teencamp 2015 - Bruntál

Týdenní evangelizační camp (tábor), pro mladé křesťany, kteří se chtějí aktivně zapojit do služby v daném městě. Cílem je pozvat místní lidi ke Kristu a do společenství sborů.Po kontaktování lidí ve městě, jsou pozváni na večerní programy (koncerty, slovo). Evangelizační a modlitební tým poté se zájemci pracuje dále (osobní rozhovory, modlitby).INFO

 • Datum 4. července 2015 až 11. července 2015
 • Místo Brutnál

Týmy, do kterých se můžete zapojit:

Modlitební tým - náplň činnosti

příprava před bitvou

 • modlitby za vedoucí stanovišť rovnou na místě
 • budeme mít zásoby pozvánek, které budeme rozdávat a zvát lidi na aktivity

dělostřelecká podpora během boje

 • budeme se poblíž soutěží modlit a chválit

přímá zteč

 • budeme kontaktovat přihlížející zájemce s tří-otázkovou anketou (třetí otázkou bude nabídka k modlitbám)
 • budeme připraveni vést lidi k Pánu Ježíši a zvát je na večer

Soutěže a hry – náplň činnosti

 • dobrovolníci budou rozděleni do dvojic (trojic) – jejich úkolem bude vymyslet pár disciplín na soutěže
 • soutěž by měla být spojena s nějakým biblickým příběhem + dobrovolníci by si k nim měli vymyslet nebo vyrobit kostýmy (když budou děti přicházet na stanoviště, budou jim představeny biblické příběhy – např.: Noe – bude dobově oblečený, představí se a ve zkratce řekne příběh + vyzve děti, aby mu pomohly sesbírat všechny zvířata do archy)
 • další dobrovolníci by mohli provázet menší děti přes určitá stanoviště a motivovat je ke hrám
 • pár dobrovolníků bude přiděleno na registraci

Pantomima a tanec – náplň činnosti

Letos bude naše místo bok po boku s dalšími týmy (hrami i modlitebníky). Budeme rozděleni do dvou týmů + když bude vhodná příležitost, zahrajeme pantomimu.

1 tým – tanec – bude součástí stanoviště her, kde budou chodit děti a teeni na plnění úkolů – toto stanoviště bude zahrnovat tanec, který se děti/teeni naučí
2 tým - „zváči“ - budou chodit v blízkosti sídliště, na kterém budeme a budou zvát děti/teeny/rodiče, aby se zapojili

Společný tým – i když budeme rozděleni na týmy, i přesto budeme jedním celkem, a když bude vhodná příležitost (a dostatek lidí okolo), zahrajeme pantomimu.