Škola otcova sdrce - Robert a Vicki de Hoxar

Rádi bychom vás pozvali na pětidenní praktický seminář o Boží Otcově lásce. Hlavními řečníky budou Robert a Vicki de Hoxar.INFO

  • Datum 21. dubna 2017 až 26. dubna 2017
  • Místo Rajnochovice

Robert a Vicki de Hoxar pocházejí z Anglie z Liverpoolu. Mají dvě dospělé děti a tři vnoučata. Toto je jejich příběh:

"Naše životy změnilo setkání s Otcem v roce 2005. Potom, co jsme přijali Jeho lásku, jí chceme předávat dále. Procestovali jsme mnohé země Evropy, abychom šířili poselství, že Bůh je milující Otec, který chce, aby Jeho děti přijaly Jeho lásku. Navštívili jsme všechny části Velké Británie, Norsko, Finsko, Lotyšsko, Polsko, Chorvatsko, Holandsko a Slovensko.

Jsme potěšeni, když vidíme lidi proměněné Otcovou láskou. Obnovené vztahy v rodinách a v manželstvích. Když se vypořádáme s bolestí z minulosti, srdce bývají uzdraveny. Zlé návyky nemají už víc sílu kontrolovat naše životy. Lidé jsou osvobozeni ze závažných problémů jako jsou alkoholismus či drogová závislost. Když lidé poznají, že jsou vroucně milované děti Boha Otce, jejich prožívání života se změní. Vyřeší se problémy s autoritou, odejde pocit osamělosti, napraví se nízké sebevědomí a stane se ještě hodně jiných změn. Modlíme se, aby jste i vy prožili život proměňující setkání s vaším milujícím Otcem."