SEMINÁŘ - Únor

SEMINÁŘ Otcovo srdce - Praha


SEMINÁŘ - Únor

SEMINÁŘ Otcovo srdce - Praha

Rádi bychom vás pozvali na pětidenní praktický seminář o Boží Otcově lásce.INFO

  • Datum 14. února 2019 až 19. února 2019
  • Místo Praha - Centrum Nazaret

Robert a Vicky de Hoxar

Robert a Vicky de Hoxar


Program povedou Robert a Vicki de Hoxar z Anglie spolu s česko-slovenským týmem.

Robert a Vicki de Hoxar pocházejí z Anglie z Liverpoolu. Mají dvě dospělé děti a tři vnoučata.


Více

Seminář Otcovo srdce je zaměřený na zakoušení Boží Otcovské lásky, dobroty, odpuštění a přijetí; zakořenění v identitě Božích synů a dcer a uzdravení vnitřních zranění.
Program tvoří vyučování plné osobních svědectví a modliteb za účastníky.
Seminář je vhodný skutečně pro každého. Je také otevřený pro všechny církevní denominace.

Seminář vedou Robert a Vicki de Hoxar z Anglie spolu s česko-slovenským týmem.

Více informací naleznete zde:  http://otcovosrdce.cz/akce/seminar-otcovo-srdce-praha-unor-2019/