Seminář Otcovo srdce pro kněze, pastory a řeholníky Želiv


Seminář Otcovo srdce pro kněze, pastory a řeholníky ŽelivINFO

  • Datum 3. října 2022 až 8. října 2022
  • Místo Klášter Želiv

Žijeme v době, kdy se v naší západní společnosti objevuje krize otcovství a četný rozvrat rodinného života. Zakoušíme sice jedny z nejlepších ekonomických podmínek za poslední desetiletí, přesto nejvíc trpíme ve vztazích, které jsou vystaveny rozpadu, násilí a neodpuštění. Právě proto se nebývalým způsobem dává Bůh v poslední době poznat jako Otec. Ježíš Kristus k němu otevřel cestu. Na semináři Otcovo srdce se prostřednictvím modlitby za účastníky, osobních svědectví a křesťanského vyučování opřeného o Bibli snažíme otevřít dveře pro zakoušení boží lásky, která se nabízí bez jakýchkoliv podmínek. Mnozí účastníci tak poznávají, jaké to je, po letech snažení se, povinností a podávání výkonu, nakonec nalézt pokoj a přijít domů na místo odpočinku. Semináře vycházejí z poselství, které ve své knize The Homecoming zaznamenal Jack Winter nebo Jack Frost (Zakusit Otcovo Objetí, Karmelitánské nakladatelství). Do českých zemí se toto poselství dostává přes evangelizátora Jeffa Scaldwella nebo manžele Roberta a Vicki de Hoxar, jejichž kniha Život v Otcově lásce přišla na český trh v roce 2019. Kromě těchto zahraničních hostů vznikl samostatný český tým Otcovo srdce pro Česko a slovenský tým Otcovo srdce pre Slovensko, který se snaží šířit toto poselství.