Refresh V.

OTCOVA MISIE aneb "Čí misii plníš?"


Refresh V.

OTCOVA MISIE aneb "Čí misii plníš?"

"Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží. Nepřijali jste přece Ducha otroctví, aby jste opět propadli strachu, nýbrž přijali jste Ducha synovství, v němž voláme: Abba, Otče! Tak Boží Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. A jsme-li děti, tedy i dědicové – dědicové Boží, spoludědicové Kristovi; trpíme-li spolu s ním, budeme spolu s ním účastni Boží slávy. " Římanům 8, 14 – 17INFO

  • Datum 13. dubna 2018 až 15. dubna 2018
  • Místo Petříkov, Ostružná 28, 78825

Jak se stát dědicem a obdržet dědictví?

Víkend pro služebníky a dobrovolníky MPK CZ a další mladé.

Cena: 500,- Kč je splatná na účet: 2300515099/2010, variabilní symbol 543210, do poznámky uveďte své jméno a příjmení.

Přihláška je platná po zaplacení. Poslední den pro přihlášení je 10. 4. 2018

Sebou: Bibli, psací potřeby, přezůvky, prostěradlo, spacák, plavky (sauna), boty a teplé oblečení na ven, pláštěnku, něco na zub (buchta, pomazánka…).

DALŠÍ INFORMACE:

Začátek akce 13. 4. v 17,00 hodin, konec 15. 4. v 15,00 hodin.

Doprava: vlakem nebo autobusem do Ostružné (3km). Autem se dá zajet až před chalupu.