Postní Garáž 2022

Postní duchovní obnova pro muže


Postní Garáž 2022

Postní duchovní obnova pro muže

Online kurs Garáž prochází základními tématy, které jsou důležité pro zformování zdravé mužské identity. Zveme vás k hlubší práci na svém nitru. Vracíme se společně domů k Otci, jako marnotratný syn, který "přichází k sobě". Základní východisko našeho přístupu je křesťanské a hledáme to, co nás spojuje. www.cestasrdcemuze.czINFO

  • Datum 24. ledna 2022 až 28. března 2022
  • Místo online