Konference Otcovo srdce - Zábřeh


Konference Otcovo srdce - ZábřehINFO

  • Datum 23. června 2022 až 26. června 2022
  • Místo Zábřeh na Moravě

Na konferencích se snažíme vytvořit prostor, aby se mohly v jednom Otcově domě potkat děti ze všech denominací. Konference stojí na společném uctívání, kterým vyjadřujeme společnou touhu po zjevení Otcova srdce a Otcovy lásky. V průběhu denních programů probíhá nepřetržitý Davidův stánek, na kterém často slouží prorocky obdarovaní lidé, kteří přinášejí konkrétní prorocká slova. Důležitým rozměrem je i místo, na kterém konferenci organizujeme. Modlíme se za konkrétní město, protože věříme, že vyhlašování Božích slov může přinést duchovní změnu na daném místě.

Ve službě vyučování a osobních modliteb za druhé stojí čeští i slovenští služebníci. Přinášíme témata týkající se obnovy vztahu s nebeským Otcem, o identitě synů a dcer. Hledáme témata, která se speciálně týkají českého srdce a české národní historie (např. komunistické dědictví, česko – německé vztahy, protestanti a katolíci). Býváme svědky úžasných vyznání a odpuštění, která vedou ke společnému smiřování.

Součástí je i služba evangelizace, kdy se učíme prakticky zjevovat Otcovu lásku lidem, kteří neznají Boha.

Jeden z naších cílů je prakticky povzbudit české věřící různých služebností a obdarování, aby se chopili duchovní autority a zodpovědnosti za naší zem.

Na konferencích spolupracujeme s Paľo Strežem.

 

Pro více info: http://otcovosrdce.cz/